Verzenden & retourneren

Levering


Toko Asia Online heeft uw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd en streeft naar een uitstekende kwaliteit voor alle artikelen die u ontvangt. Alle verzonden pakketen krijg u per email een track&trace code voor het volgen van uw bestelling.Bezorgkosten

Voor binnen Nederland gelden volgende prijzen
0-23kg  €6.95
Bestelling vanaf €100,00 leveren we gratis  (binnen 23 KG) Binnen NL

Belgie Duitsland 
0-23kg  €11.50


Frankrijk 
0-23kg €17.50


Voor hogere gewichten en andere buitenlandse verzendingen kunt u contact opnemen met ons klantenservice
 
Levertijden

Bij betalingen die vooraf worden voldaan, versturen wij de bestelde artikelen (voorradig) binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen dan worden geretourneerd. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten.

Aflever adres
Levering vindt alleen plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Levering Buitenland
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Eigen Risico
Pakketten zullen met PostNL worden verstuurd. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.

Bezorging
Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een bericht bij u achterlaten. U kunt daarmee contact opnemen met het vermelde depot. Het pakket blijft hier 1 weken liggen, voordat het weer naar ons wordt teruggezonden.
Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten versturen dan rekenen wij een extra bijdrage in de verzendkosten van € 8,- voor een 0-23kg verzending,voor hogere gewichten kunt u contact opnemenn met onze klantenservice.
Bestellingen kunnen uitsluitend afgeleverd worden aan woon- of bedrijfs adressen en niet aan postbus nummers. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de bezorger geen geldige reden van het niet afhalen of laten bezorgen van het pakket.. Mocht u binnen 4 dagen na onze email geen pakket hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

Voorraad
Toko Asia Online probeert zoveel mogelijk artikelen in voorraad leverbaar te hebben. Mocht een artikel tijdelijk niet meer op voorraad zijn, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden door gemeld.


Ontvangst goederen/ Retourneren van een artikel

Controle bij aflevering De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken op gebreken en of het aan de overeenkomst beantwoord. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen, dient de klant binnen 5 werkdagen na aflevering, schriftelijk Toko Asia Online op de hoogte te stellen van de constatering.

Restitutie Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Toko Asia Online de klant het factuurbedrag terug betalen, na het retour en in goede staat terug ontvangen van het artikel.

Retour zendingen
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Toko Asia Online te retourneren met volledig ingevuld formulier . Retourzendigen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de klant gebruik maakt van het recht op retourzending, zal Toko Asia Online zorg dragen voor een terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant betaalde bedrag. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor de rekening van de klant.

Artikelen die niet retour kunnen
- Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
- Artikelen die gedragen/gebruikt zijn